עבודת גמר

מטלת הסיום של הקורס הינה עבודת גמר. עבודת הגמר היא עבודה אישית, שאורכה עד שמונה עמודים, המנתחת עקרון מוסרי רלוונטי לקורס או תכנית חברתית בעולם האמיתי. יינתנו נושאים לבחירה עבור העבודה, אך תינתן לסטודנטים גם האפשרות לבחור בתוכנית, או עקרון, הקרובים לליבם.

ניתן לראות פרטים נוספים כאן.