הרצאה 10: אי-ודאות מוסרית

עד כה עסקנו בהתמודדות עם הרבה אי-ודאות אמפירית – אנחנו לא תמיד יודעים מה יקרה ומה יעבוד. בשיעור זה נתמודד עם הבעיה של אי-ודאות מוסרית – מה אם אנחנו לא יודעים בוודאות מהם העקרונות המוסריים הנכונים (והאם יש כאלו)? נבחן גישות שונות ונדון באחת השאלות הפתוחות החשובות ביותר באתיקה המודרנית.

לינק למצגת השיעור.

לינקים לקריאה נוספת: